Podržavamo svoje članove u osobnom i profesionalnom rastu i razvoju kroz edukacije, kongrese i radionice

O nama

HANLP (HANLPt) je neprofitna organizacija za obrazovni rad na području NLP terapije, psihoterapije, savjetovanja i coachinga.

Etički kodeks asocijacije

Ovaj kodeks je obveza članova HANLP-a. On je osnova naše profesionalne svijesti o kvaliteti i međuljudskoj komunikaciji unutar, ali i izvan, HANLP-a.

ISO Certifikat

ISO je međunarodni standard kvalitete koji osigurava poštivanje jasno definiranih standarda. “International Organization for Standardization“ je udruženje organizacija za standardizaciju koje sastavlja međunarodne standarde.

naši članovi ostvaruju prednosti

NLP edukacije

Neuro-lingvističko programiranje, skraćeno NLP, pomaže prepoznavanju načina na koji doživljavamo svijet, učinkovitijem komuniciranju, prepoznavanju novih učinkovitih pristupa i mogućnostima promjene, osobnom i poslovnom rastu. Razine edukacije su: NLP Practitioner, NLP Master, NLP Trener, NLP Coach, NLP Terapeut.

Gdje se NLP koristi?

Mnogi ljudi koriste NLP kako bi prevladali ograničenja u svojim životima i stekli nova ponašanja. Mnoge korisnike to vodi prema većem uspjehu u poslu i prema sretanijem i ispunjenijem životu. Može se primijeniti u različitim područjima: psihoterapije, edukacije, gospodarstva, zdravstva, sporta ili kreativnih procesa.

NLP kongresi

HANLP je članica EANLP i surađuje s mnogim europskim i svjetskim institucijama kao što su DVNLP, IN, ICI i WHO. Godišnje konferencije i kongresi omogućuju našim članovima dugoročni rast i razvoj. HANLP svojim članovima sufinancira odlaske na međuarodne kongrese.

Gdje se educirati?

Poteškoća pri pronalaženju kvalificiranog coacha ili trenera događa se jer ne postoje državno priznati tečajevi. Ako tražite coacha, trenera ili terapeuta koji je obučen prema jasno definiranim zahtjevima kvalitete, na našim stranicama možete pronaći popis coacheva, terapeuta i trenera s DVNLP, EANLP, IN i ICI certifikatima.

Visoki standardi i Etika

NLP edukacija koja je ovjerena od strane DVNLP-a (njemačke krovne NLP organizacije) mora zadovoljavati najviše standarde kvalitete. HANLP preuzima u potpunosti Etički kodeks DVNLP-a. DVNLP drži do vrijednosti i kontinuiteta i dosljedan je u primjeni visokih standarda na koje se obvezao putem etičkog kodeksa.

ISO Certifikacija

Svoj rad zasnivamo prema uzoru i suradnji s europskim i svjetskim NLP krovnim organizacijama, što edukantima omogućava da uz ispunjene preduvjete dobiju certifikate priznate na europskoj i svjetskoj razini . ISO 17024 dokaz je kvalitete koji je osobito prepoznat u gospodarskom kontekstu te je priznat u cijelom svijetu.

HANLP je platforma za umrežavanje ljudi koji žele primjenjivati NLP u privatnom i/ili poslovnom okruženju.

KROZ NLP RASTEM

Moj susret s NLP - om, u najmanju ruku, predstavljao bi preporod pogleda na odnos s drugima i pogled na ljude općenito. Rekao bih da je NLP za mene imao efekt otključavanja vrata koja vode do razumijevanja sebe i ljudi koji se oko mene nalaze.
Alen Čeljo
Još za vrijeme NLP Practitionera iznenadila sam se koliko je NLP zapravo primjenjiv u raznim svakodnevnim situacijama, a svaka daljnja edukacija, kao i ljudi koje sam imala priliku upoznati, sve više su proširivali moju mapu svijeta i na tome sam jako zahvalna.
Bjanka Belamarić
Osjećala sam, no nisam znala riječima opisati niti pronaći način kako ispuniti onaj dio koji baš uvijek fali za potpuno zadovoljstvo. Sve dok se nisam upoznala sa NLP-om i sve ono gdje me NLP odveo. Moj život je doživio transformaciju, kako profesionalnu tako i privatnu.
Kata Leutar
NLP je bio smjer koji mi je trebao. Omogućio mi je da bolje razumijem druge i njihove namjere, naučio me da bolje razumijem sebe i promijenim ono što mi ne odgovara. Uz NLP stekla sam bolju kvalitetu života, a sada pomažem drugima da učine to isto.
Aleksandra Kušić

NAJNOVIJE S NAŠEG BLOGA

uloga NLPt u zdravlju

NLP u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Uloga neurolingvističke psihoterapije u procesu oporavka ovisnika     Bolest ovisnosti spada u bolesti od posebne sociomedicinske važnosti, s velikim utjecajem kako na somatski i psihički plan pojedinca tako i...

Pročitajte više

U redu je

biti nesavršen – biti loše volje – biti svoj – imati mišljenje U redu je uzeti predah – od sebe – od drugih – od posla i obaveza – u...

Pročitajte više
metoda čarobnih riječi

Metoda čarobnih riječi

Sigurno vam je poznata rečenica: „Na sam spomen riječi, sav protrnem.“ Radi se o riječima koje izazivaju stres, npr. zubar, prijava poreza, vađenje zubnoga korijena, smrt… Autorica metode Magic Words...

Pročitajte više

KROVNE INSTITUCIJE

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas