Obvezujemo se na visokoj etičkoj razini, da ćemo se zalagati za dobrobit svih ljudi.

Etički kodeks ponašanja Međunarodnog udruženja HANLP
Ovaj kodeks izraz je vizije i misije HANLP-a i obveza članova HANLP-a. On je osnova naše profesionalne svijesti o kvaliteti i međuljudskoj komunikaciji unutar, ali i izvan, HANLP-a. 

Članovi HANLP-a:

Prilikom prijave za članstvo u HANLP-u, svaki član potvrđuje HANLP izjavu o članstvu

HANLP komisija za etiku i kurikulum radi na smjernicama za daljni profesionalni razvoj i upravljanje žalbama (žalbeni postupak).

Pridržavam se etičkih i kvalitetnih smjernica NLP i HANLP.

Kontakt osoba sam za ostale koji žele saznati više o HANLP-u, aktivno podržavam reputaciju HANLP-a i NLP-a te se obvezujem da ću, koristeći svoje resurse i na svoj način, što kvalitetnije promovirati NLP.

U potpunosti sam odgovoran za sve sadržaje i linkove do drugih web stranica koje stavljam na HANLP web stranicu i stalno ažuriram informacije o sebi na HANLP web stranici.

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas