Obvezujemo se na visokoj etičkoj razini, da ćemo se zalagati za dobrobit svih ljudi.

Etički kodeks ponašanja Međunarodnog udruženja HANLP
Ovaj kodeks izraz je vizije i misije HANLP-a i obveza članova HANLP-a. On je osnova naše profesionalne svijesti o kvaliteti i međuljudskoj komunikaciji unutar, ali i izvan, HANLP-a. 

Članovi HANLP-a:

 • ponašaju se korektno i kooperativno prema polaznicima seminara, kolegama i konkurentima
 • zalažu se za zaštitu ljudskog dostojanstva prema kojem svaka osoba ima svoje nepovredivo dostojanstvo i neotuđiva prava, bez obzira na osobne sposobnosti
 • obvezuju se da će svoje znanje koristiti i prenositi na ekološki način za dobrobit ljudi bez obzira na spol, boju kože, podrijetlo, vjeru, seksualni identitet, jezik ili nacionalnost
 • podržavaju ljude u preuzimanju njihove vlastite odgovornosti i također su svjesni svoje dužnost da brinu o svojim polaznicima
 • proaktivno reagiraju na netočne ili zavaravajuće prikaze NLP-a i/ili HANLP-a kako bi osigurali da NLP i/ili HANLP budu pošteno i točno predstavljeni u javnosti
 • svjesni su svoje odgovornosti i koriste se svojim kredibilitetom, statusom, akademskim nazivom, članstvom ili autoritetom kako bi na pozitivan i ozbiljan način učinili NLP poznatim širom svijeta
 • prepoznaju jedinstvenu osobnost i sociobiografsku unikatnost svake osobe i shvaćaju to ozbiljno – to uključuje pravo svake osobe da bira za sebe, poštujući prava drugih
 • smatraju svaku osobu holističkim bićem koje integrira tijelo, um i dušu i u skladu s time odabiru metode treninga
 • sudjeluju u razvoju društva i našeg svijeta i pri tome preuzimaju posebnu odgovornost
 • svjesni su svog utjecaja na oblikovanje mišljenja i osobni razvoj svojih sudionika
 • potiču na preispitivanje stavova i gledišta u okviru svojih profesionalnih interakcija te potiču različite perspektive i dovode do promjena u ponašanju
 • obvezuju se na povjerljivo postupanje s osobnim podacima koje dobiju putem profesionalnog rada
 • opažaju društveni razvoj
 • dopunjavaju svoje stručno znanje i metodološke sposobnosti kako bi osigurali najbolji mogući standard
 • brinu se o vlastitom daljnjem usavršavanju, superviziju i redovito razmjenjuju iskustava s kolegama
 • vide svoj rad u širem kontekstu
 • svojim radom doprinose razvoju održivog društva
 • koriste metode koje odgovaraju slici čovjeka prikazanoj u ovom kodeksa
 • ne pripadaju niti jednoj instituciji ili grupi čiji stavovi i uvjerenja proturječe osnovnim stavovima izraženim u ovom kodeksu
 • suzdržavaju se od bilo kakvog oblika represije nad svojim polaznicima
 • odnose se prema svojim polaznicima s poštovanjem, brinu se za njih i cijene ih
 • pridržavaju se načela istine, jasnoće i povjerljivosti u svojim interakcijama s klijentima i polaznicima
 • uvijek pravilno prezentiraju svoje obuke. To znači da otvoreno izlože vlastite metodološke kompetencije i navode metode koje koriste u treningu
 • znaju samokritično procijeniti ograničenja vlastitih kompetencija i stoga ne nude usluge koje nadilaze njihove profesionalne sposobnosti/kompetencije
 • prema svim kolegama odnose se s poštovanjem, brinu se za njih i cijene ih – kada izraze kritiku prema kolegama, to radi objektivno, konstruktivno i korektno
 • poštuju društvena pravila i etičke osnova zajednice u kojoj djeluju
 • izbjegavaju pogrešne informacije o vlastitim profesionalnim kvalifikacijama i namjerama, kao i povezanosti i članstva u organizacijama

Prilikom prijave za članstvo u HANLP-u, svaki član potvrđuje HANLP izjavu o članstvu

HANLP komisija za etiku i kurikulum radi na smjernicama za daljni profesionalni razvoj i upravljanje žalbama (žalbeni postupak).

Pridržavam se etičkih i kvalitetnih smjernica NLP i HANLP.

Kontakt osoba sam za ostale koji žele saznati više o HANLP-u, aktivno podržavam reputaciju HANLP-a i NLP-a te se obvezujem da ću, koristeći svoje resurse i na svoj način, što kvalitetnije promovirati NLP.

U potpunosti sam odgovoran za sve sadržaje i linkove do drugih web stranica koje stavljam na HANLP web stranicu i stalno ažuriram informacije o sebi na HANLP web stranici.

prijavite se na newsletter

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas