Zajedno postižemo više.

tijela udruge

Tijela udruge osiguravaju kvalitetno funkcioniranje same udruge, bave se promocijom HANLP-a i njenih članova te informiraju širu javnost o NLP-u i njegovim kvalitetama.

Predsjedništvo

Dr. Nada Kaiser

Osnivačica Asocijacije. 

Marketing i PR

Koordinator: Monika Brkanac

Članovi: Mirjana Petković, Ivana Ukas Ilić, Ivan-Krešimir Tomić, Kata Leutar, Bjanka Belamarić, Helena Kosmat

Eventi

Koordinator: Dražen Crnjak

Članovi: Helena Kosmat, Ivan-Krešimir Tomić, Aleksandra Kušić, Andrea Vidmar, Ivana Ukas Ilić, Alen Čeljo, Kata Leutar

Članovi

Koordinator: Kata Leutar

Članovi: Ivana Ukas Ilić, Ivan-Krešimir Tomić, Dina Drozdek

Etika

Koordinator: Nada Kaiser

Članovi: Ivan-Krešimir Tomić, Helena Kosmat, Ivana Ukas Ilić

Financije

Koordinator: Ivan - Krešimir Tomić

Članovi: Kata Leutar

Web podrška

Koordinator: Monika Brkanac

Članovi: Mirjana Petković, Dina Drozdek, Aleksandra Kušić, Helena Kosmat, Ivan-Krešimir Tomić, Dražen Crnjak, Kata Leutar, Bjanka Belamarić, Aljen Čeljo

Dr.Nada Kaiser

Osnivačica asocijacije

Dr. Nada Kaiser je psihoterapeut (ECP- europski certifikat za psihoterapiju i WCPC – svjetski certifikat za psihoterapiju) s 35 – godišnjim iskustvom, Life & Business Coach (DVNLP), docent na sveučilištu u Stuttgartu te međunarodni edukator. Osnivačica je Hrvatske Asocijacije za NLP (HANLP), 2008. godine, koja je članica Europske Asocijacije za NLP (EANLP).

Obrazovanje: studij socijalne pedagogije s težištem na obrazovanju odraslih; studij pedagoške psihologije s težištem na psihijatriji; studij pedagogije u zdravstvu; njemačka aprobacija za dječju i mladenačku psihoterapiju; doktorski studij psihologije s težištem na NLP-u i coachingu; svi stupnjevi NLP-a i NLPt (DVNLP); wingwave; transkacijska analiza;; hipnoterapija; psihodrama
autogeni trening; EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing); socijalna terapija; terapija za ovisnike
terapija u zdravstvu s težištem na upravljanje stresom; terapija razgovorom po Rogersu.

Stručni radovi: doktorska disertacija „NLP u kontekstu stjecanja ključnih kvalifikacija na visokoškolskim ustanovama“; „Rukovoditelj kao coach“, Dr. Nada Kaiser, Prof. Dr. Albert Nonnemacher, interaktivni tečaj za rukovoditelje

HANLP je članica u Europskoj Udruzi za Neurolingvističko Programiranje – European Association of Neurolinguistic Programming (EANLP).

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas