Iz dosadašnje povijesti učimo, a novu stvaramo.

Povijest NLP-a

Razvoj neuro-lingvistučkog programiranja počinje s Richardom Bandlerom (*1950.) i Johnom Grinderom (*1939.). Polazište njihova istraživanja bilo je pitanje: Što razlikuje osobu koja je „samo” kompetentna od one koja postiže iznadprosječne rezultate u istom području?

MODELIRANJE IZVRSNIH LIČNOSTI

Da bi odgovorili na to pitanje, odabrali su tri modela koji su prepoznati kao izvrsni psihoterapeuti:

  • Fritz Perls, utemeljitelj Gestalt terapije
  • Virginia Satir, osnivač obiteljske terapije
  • Milton H. Erickson, psihijatar koji je značajno oblikovao modernu hipnoterapiju

Bandler i Grinder proučavali su jezik, neverbalno ponašanje i mentalne procese njihovih modela i kasnije razvili tzv. meta – model jezika.

POVEZIVANJE RAZLIČITIH DISCIPLINA I PRISTUPA

Tijekom svog istraživanja Bandler i Grinder povezivali su brojne discipline i pristupe. Pored psihologije i psihoterapije, otkrića u matematici i računalnoj znanosti, lingvistici i neuroznanosti imala su važnu ulogu u razvoju NLP-a. Među najznačajnijim utjecajima su djela Gregory Bateson, Alfred Korzybski, Noam Chomsky, Hans Vaihinger, Edward T Hall, William Ross Ashby i Michael Gazzaniga.

DALJNJI RAZVOJ NLP-a

Znatan napredak na temeljima NLP-a dolazi iz Judith DeLozier, Leslie Cameron-Bandler, Robert Dilts, David Gordon, Charles Faulkner i Steve i Connirae Andreas (svi iz SAD-a). Osim toga, postoji veliki broj drugih NLP istraživača širom svijeta koji su napravili važan doprinos širenju područja i njegove uporabe.

HANLP je članica EANLP i surađuje s mnogim europskim i svjetskim institucijama kao što su DVNLP, IN, ICI i WHO.

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas