Neurolingvistička psihoterapija - priznata metoda u Europskoj asocijaciji za psihoterapiju (EA NLPt), Hrvatskoj komori psihoterapeuta (HKPT)

NLP u psihoterapiji i savjetovanju

NLP je već godinama uspješno uključen u psihoterapijske prakse, savjetovališta i psihosocijalne ustanove. Velik dio NLP istraživanja prvo se usredotočio na to kako su uspješni terapeuti pomogli svojim klijentima da postignu održivu promjenu na njihovu korist. Kroz pažljivu analizu jezičnih uzoraka uspješnih terapeuta, dobivene su važne informacije i obrasci ponašanja koji se sada podučavaju širom svijeta.

NLP procesi za osobnu promjenu su raznoliki i održivi. Posebno kod liječenja fobija gdje se koriste dokazane NLP strategije. U načelu, NLP metode prikladne su za liječenje klinički relevantnih pojava. NLP je oslobođen od bilo kakvog označavanja (stigmatizacije) i restriktivne dijagnostike te je usmjeren na cjeloživotnu sposobnost pojedinca za promjenu.

NLP nudi alate pomoću kojih je moguće:

 • izgraditi povjerljive odnose s različitim klijentima,
 • razumjeti holističku strukturu i učinak stavova, uvjerenja, vrijednosti i vlastite slike,
 • prošireno razumjeti učinke jezika,
 • imati procesno orijentirani rad koji štiti integritet i privatnost klijenata i olakšava njegovu dugoročnu promjenu,
 • biti orijentirani na rješenje i kratkoročno terapeutsko okruženje.

Neurolingvistička psihoterapija (NLPt) je psihoterapeutska metoda koja se zasniva na NLP-u. Koristi mnogobrojne kreativne pristupe i intervencije za dugoročni razvoj osobnosti klijenata/pacijenata te uz korištenje njihovih vlastitih resursa pomaže u pronalaženju rješenja u kritičnim životnim situacijama. 

Edukacija iz Neuro-lingvističke psihoterapije – Curriculum

Prema programu Hrvatske Asocijacije za NLP/NLPt, u skladu sa curriculumom DVNLPt i European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt).

Metoda

Neuro-lingvistička psihoterapija (skraćeno NLPt)  je psihoterapijski pravac koji se prvobitno razvio iz Neuro-lingvističkog programiranja, metode za razvoj osobne izvrsnosti  i komunikacijskih vještina osnovane 70-tih godina 20 st..

NLPt polazi od toga da smo mi kao ljudi, te svijet koji nas okružuje, previše kompleksni da bi se mogli shvatiti koristeći sami linearnu logiku, tako da metoda integrira teorijski i praktički različite teorijske modele, od kojih svaki osvjetljava neko od područja – kognitivnu, emocionalnu i tjelesnu svjesnost i inteligenciju.

Edukacija

Edukacija iz NLPt-a uz usvajanje teorijskih znanja obuhvaća razvoj vještina i sposobnosti za rad s ljudima, te iskustveno učenje.

Trajanje izobrazbe: najmanje 4 godine, podijeljene u nekoliko stupnjeva:

 • I stupanj (godina) – NLP practitioner
 • II stupanj (godina) – NLP master
 • III stupanj (godina) – NLPt psihoterapijski savjetnik/savjetnica
 • IV stupanj (godina) – NLPt psihoterapeut/psihoterapeutkinja

Preduvjet za pohađanje izobrazbe: Basic seminar iz NLPt-a, individualni razgovor s organizatoricom izobrazbe

Preduvjeti za uključivanje u edukaciju: NLPt psihoterapeutkinja/psihoterapeut

Završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice) psihologije, medicije, socijalnog rada, socijalne pedagogije, te edukacijsko-rehabilitacijski studij. U pojedinačnim slučajevima na temelju razgovora s kandidatom moguće je uključivanje kandidata sa završenim studijem drugih humanističkih znanosti, zdravstvenih i prosvjetnih struka i teologije. Za kandidate koji imaju završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice) drugih fakulteta i veleučilišta potrebno je da završe propedeutiku.

 • Minimalna dob je 24 godine starosti
 • Osoba nije kažnjavana i protiv nje se ne vodi kazneni postupak
 • Prisustvovanje Basic seminaru i individualan razgovor sa voditeljicom HANLP-NLPt,

NLPt psihoterapijski savjetnik/savjetnica

 • Završen studij (minimalno razina prvostupnika/ice)
 • Minimalna dob je 24 godine starosti
 • Osoba nije kažnjavana i protiv nje se ne vodi kazneni postupak
 • Prisustvovanje Basic seminaru i individualan razgovor sa voditeljicom HANLP-NLPt

Sposobnosti i osobne karakteristike potrebne za diplomiranje 

Za stjecanje diplome kao NLPt psihoterapeut osoba mora dokazati slijedeće vještine, znanje i strukturu osobnosti, barem na razini potencijala:

 • Odgovarajuća razina osobnog razvoja, zrelosti i stabilnosti.
 • Dobro poznavanje teorija osobnosti, teorije NLPt-a, metodologije hipnoterapije, kognitivne i sistemske teorije. Mora biti u stanju koristiti ih na pozitivan i poticajan način za unaprjeđivanje osobnog zdravlja i terapijskih procesa.
 • Dijagnosticiranje poremećaja i sposobnosti aktiviranja salutogenetičkih resursa i razvoja
 • Sposobnost planiranja i primjene terapijskog plana
 • Kreativnost i osjećaj odgovornosti ua poticanje razvoja klijenta

Program edukacije

Program traje najmanje četiri godine i obuhvaća najmanje 2102 sata:

 • 284 sata iskustvenog rada na sebi
 • 596 sati teorije (uključuje povezivanje s praksom i metodologiju)
 • 232 sata supervizije u grupi
 • 200 sati rada u sustručnjačkim (peer) grupama
 • 100 sati individualne terapije
 • 50 sati individualne supervizije
 • 600 sati terapijske prakse pod supervizijom (s najmanje 8 različitih terapijskih procesa)
 • 40 sati za pisanje završnog rada
 • 24 sata uvodne radionice (Basic)

hrvatska asocijacija za neurolingvističko programiranje

Adresa: Petrova 6c, Zagreb
Email: predsjednistvo@ha-nlp.com

Kontaktirajte nas